Celostátní soutěž v grafických programech se v roce 2018 opět konala pod záštitou SPŠS v Českých Budějovicích. Dvě studentky SPŠ stavební Ostrava se umístily mezi deseti nejlepšími z celé České i Slovenské republiky. Kdo byly naše hvězdy? Krásné, mladé a chytré – Kateřina Poislová a Karin Hájková z 4. S.

Dne 22. 3. 2018 se uskutečnil v Českých Budějovicích již 17. ročník celostátní soutěže SPŠS s mezinárodní účastí v projektování pozemní stavby v grafických programech. Kateřina Poislová obsadila v konkurenci 50 účastníků z 25 škol z České i Slovenské republiky vynikající 5. místo. Karin Hájková skončila rovněž na krásném, a stále bodovaném, 10. místě. Obě žákyně tak navázaly na úspěchy z minulých let, kdy se SPŠ stavební Ostrava stabilně umisťovala v první desítce soutěžících a byla vyhodnocena jako nejúspěšnější škola v dosavadní historii soutěže.

Tato soutěž, organizovaná SPŠ stavební České Budějovice, je otevřena pro všechny grafické programy určené pro projektování pozemních staveb, tj. ArchiCAD, AutoCAD a Autodesk Revit. V tomto školním roce podalo přihlášku 25 škol z České a Slovenské republiky. Z každé školy se účastnili dva žáci s pedagogickým doprovodem, který se rovněž stal členem poroty. Soutěž je organizována tak, aby při hodnocení soutěžní práce nebylo členům poroty známo jméno zpracovatele a příslušnost ke škole.

Soutěžící měli letos za úkol během 3 hodin vytvořit na základě zadaného dispozičního schématu ve zvoleném programu prostorový model budovy SPŠ stavební v Českých Budějovicích, z něj vypracovat půdorys 1NP, pohled od jihu a 3D náhled v perspektivě. Půdorys a pohled měli soutěžící vypracovat v měřítku 1:200 (studie bez označení hmot), 3D náhled vytvořit v čarách bez použití textur a nakonec všechna zobrazení připravit pro tisk na papír formátu A1.

Naši účast v soutěži můžeme hodnotit opět jako velmi dobrou, neboť obě žákyně potvrdily svým umístěním vysokou úroveň výuky předmětů CAD a KOC na naší škole.

Ing. Jiří Mikula (za učitele odborných předmětů POS, KOC a CAD)