V sobotu 23. 4. 2022 jsme zasadili ve Vestci u Prahy jednu ze 100 lip, a přispěli tak k založení aleje nesoucí jméno vévody z Edinburghu. Událost, která završila oslavy nedožitých 100 let prince Philipa, nabídla účastníkům ochutnávku tradičních dofáckých principů. Třeba hned při přesunu z nádraží na místo akce se nám hodila dovednost orientace v mapách, nabytá na DofE expedicích 😊.

Po příchodu jsme nafasovali potřebné nářadí, a jelikož jsme působili zdatně a sebevědomě, byl nám přidělen nejvyšší strom s číslem 33. Bez úhony, jak prstů v blízkosti kladiva, tak samotné lípy, jsme úspěšně zasadili 33. článek aleje Prince Filipa, a uctili tak jeho osobnost.

Kiki, Monča, Kvido ze 4. L

2022_DofEalej_SPŠS Ostrava 2022_DofEalej_SPŠS Ostrava