Krajské kolo

6. místo: Daniel Hašek (3. S) Matěj Konečný (3. S) a Dominik Štěpán (3. A)
9. místo: smíšené družstvo, které za školu zastupoval Marek Janiš (3. S)
14. místo: Vojtěch Polák (3. S), Ondřej Hrabec (3. S) a Patrik Kalabus (3. S)