Ve dnech 10 a 11. 4. 2017 se třídy 1. L a 1. G zúčastnily biologické exkurze na téma „Stromy kolem nás a lesní vegetační stupně ČR“. Skupiny žáků měly za úkol vypracovat pracovní listy k naučným tabulím, které se nacházejí na okraji Bělského lesa, s cílem seznámit se s jednotlivými lesními vegetačními stupni ČR a jejich typickými zástupci.