Ve 3. L zavládla dadaistická nálada. Žáci s zapáleně vytvářejí z ústřižků starých novin texty, které lepí na papír. Ruce se hemží nad novinami a nůžky pilně vystřihují slova a věty. Chaos a zmatek se spojí s tvůrčím šílenstvím a vznikají věty bez logiky a smyslu. Obzory lyceistů se zase rozšířily.