Za dveře prostorných ateliérů katedry architektury na VŠB-TUO Ostrava nám dovolila nahlédnout paní docentka Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. Žáci tak mohli nahlédnout do pracovních postupů, koncepční tvorby a výsledné prezentace diplomových prací studentů magisterského studia oboru architektura a stavitelství. Ukázalo nám to, na jaké vlně chceme do budoucna plout. No, my už vlastně plujeme… 😉🙃

Architektura na VŠB