Do školního kola recitační soutěže se v tomto roce přihlásilo 9 studentů a prvních 5 (viz níže) se zúčastnilo Festivalu poezie Wolkrův Prostějov ve Středisku volného času v Moravské Ostravě na Ostrčilově ulici.

První ročník soutěže na SPŠ stavební proběhl za účasti milé a zkušené poroty (Mgr. Lucie Semančíkové, jež organizuje Wolkerův Prostějov v Karviné, a Terezy Procházkové, jež má s recitací bohaté zkušenosti), která k nám zavítala ze sousední Karviné. Diplomy a čestná uznání navrhl a vytvořil Matyáš Dudek (1. B), vedení školy poskytlo drobné odměny nejen umístěným. Po počátečním rozcvičení řečových orgánů se v přátelském duchu soutěžilo a poté následoval závěrečný rozbor přednesu jednotlivých účastníků.

Recitačně zábavné dopoledne se všem líbilo, a proto se v následujícím školním roce opět sejdeme a rádi přivítáme další zájemce! Neváhejte si během prázdninového čtení vybrat nějaké dva básnické či prozaické texty světového nebo českého autora, dokonce můžete představit své vlastní, a to v rozsahu maximálně 8 minut.

Za nečekaně příjemnou atmosféru všem zúčastněným děkuje, na hojnou účast ve druhém ročníku školního kola v recitaci se těší a pedagogům, letošním absolventům i studentům slunečné prázdniny s vyplněním svých přání přeje Eva Jeništová.

  1. místo Klára Olszowská, 1. L
  2. místo Anna Šponiarová, 1. L
  3. místo Markéta Blahutová, 1. B, Matyáš Dudek, 1. B, Matěj Chomistek, 3. B