Dne 30. 1. se konalo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém mezi studenty prvních až třetích ročníků. Zájem byl velký, do ústního kola se po písemném testu probojovalo deset nejlepších.
Komise měla velmi těžký úkol zvolit první tři místa, všichni účastníci prokázali jak znalost vylosovaných témat, tak svůj vysoký jazykový level. Nakonec byli jako nejlepší vybráni tito studenti:
1. místo Anna Svobodová 3. L
2. místo Anna Šmídová 3. B
3. místo Zuzana Žabenská 2. L
Děkujeme všem studentům za účast a blahopřejeme vítězům!
Mgr. Martina Pjontková
AJK