Odpovědi na nejčastější otázky týkající se přijímacího řízení a maturit najdete na stránkách ministerstva školství (zde).

Pravděpodobný termín znovu otevření škol je 11.května pro maturanty.

Přijímací zkoušky

Budou se konat pouze v jednom termínu a to v červnu dle termínu, který určí MŠMT.

Informace ke konání přijímacího řízení, termínům a způsobu vyhodnocení najdete zde.

Maturity

Pokud se školy otevřou nejpozději 1. června, pak:

  • prvních 14 dní po otevření školy se maturanti učí dle řádného rozvrhu
  • ve třetím týdnu se budou konat praktické maturity oboru stavebnictví a písemná práce z matematiky oboru technické lyceum, zbylé dny tohoto týdne mají maturanti svatý týden
  • v následujících týdnech dle harmonogramu MŠMT bude jeden den didaktický test z matematiky a jazyka anglického, následující den didaktický test z češtiny
  • po společné části maturitní zkoušky začnou ústní zkoušky 4. ročníků

Bližší informace najdete v části maturanti na našich webových stránkách.

Odborná praxe

Smlouvy pro odbornou praxi pro žáky 1. až 3. ročníku nemá smysl vyřizovat, poněvadž není znám termín, ve kterém (a zda vůbec) praxe proběhne.

Cyklokurz

Plánovaný cyklokurz se ruší.

Ing. Norbert Hanzlík
ředitel školy