V lednu se konala třídní kola soutěže v grafickém programu ArchiCAD v.20 a v.22, do kterých se zapojili všichni žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví. 11 nejlepších žáků ze tříd 4. A a 4. B, a 7 nejlepších žáků 3. ročníků postoupilo do školního kola, které proběhlo ve středu 18. 2. 2020. V časovém limitu tří vyučovacích hodin soutěžící vypracovali 3D model rodinného domu, půdorysy, řez a pohledy.

Ve dnech 19.-21. 2. 2020 proběhlo vyhodnocení školního kola. Porota složená z 13 členů učitelského sboru hodnotila 7 nejlepších prací a dospěla k těmto výsledkům:

Výsledky

1. místo 	Dan Hynčica	4.A 	68 bodů 
2. místo 	Patrik Babič	4.A 	50 bodů 
3. místo 	Radek Střelecký	4.A 	47 bodů 
4. místo 	Daniel Janečka	4.B 	46 bodů 
5. místo 	Richard Blokša	4.B 	16 bodů 
6. místo	Tomáš Holub	4.B 	13 bodů
7. místo	Tomáš Vůjtek	4.A	7 bodů

Pět nejlepších žáků obdrželo za předvedené výsledky diplomy a finanční poukázky. Všichni umístění navíc získali sladkou odměnu.

Dan Hynčica a Patrik Babič budou reprezentovat naši školu v celostátním kole v Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020.

Všem soutěžícím blahopřejí učitelé odborných předmětů KOC a CAD.

Ing. Jiří Mikula