Výchovná poradkyně a metodik prevence

Osobní konzultace

Konzultace v je možná vždy po předchozí mailové nebo telefonické domluvě.

Kontaktní e-mail

E-mailová adresa je ve tvaru: prijmeni@stav-ova.cz

Mgr. Jeništová Eva             

výchovná poradkyně

telefon: 595 781 531, kl.111

konzultační hodiny:  čtvrtek 7:35 – 7:55

Mgr. Břežný Radim               

školní metodik prevence

telefon:  595 781 531, kl.139

konzultační hodiny:  čtvrtek 7:15 – 7:55

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Naše škola spolupracuje s poradnou v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1

Telefon: 553 810 700, nutno se objednat