Výchovná poradkyně a metodik prevence

Mgr. Jeništová Eva             

výchovná poradkyně

telefon: 595 781 531, kl.111

konzultační hodiny:  pondělí, pátek 7:35 – 7:55 

Mgr. Břežný Radim               

školní metodik prevence

telefon:  595 781 531, kl.139

konzultační hodiny:  úterý 7:10 – 7:55

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Naše škola spolupracuje s poradnou v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1

Telefon: 553 810 700, nutno se objednat