Pro 1. ročník

Lyžařský výcvik

 Termín: 12. 2. – 16. 2. 2018

 • Bílá, internát SŠ FM – ubytování – internátní pokoje, strava – plná penze, http://www.skibila.cz/cs/zima/, telefon: 558 690 105, 558 690 038
 • Cena  3500 – ubytování 4 noci, 4x plná penze plus oběd (poslední den) , doprava tam i zpět, permanentka (5denní nebo bodová); doúčtováno bude dle skutečných nákladů po skončení kurzu
 • Záloha (závazná přihláška) 1.000,-Kč do 15.10.2017, potvrzení do omluvného listu o přijetí částky
 • Zahájení: 12. 2. 2018 odjezd od školy, stravování začíná obědem
  Ukončení: 16. 2. 2018 příjezd ke škole cca 15:00 hod., stravování končí obědem
 • Obsah: lyžařský sjezdový a snowboardingový výcvik, zimní turistika
 • S sebou: věci osobní potřeby, věci osobní hygieny, lyžařskou výstroj a výzbroj, oblečení na internát, přezůvky, náhradní rukavice, čepici, předepsané léky (informovat
  dozor před zahájením kurzu), průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, společenské hry, turistickou obuv, přilbu!
 • Možnosti zapůjčení lyžařské výzbroje:
 • Mobil vedoucího kurzu Mgr. Radim Břežný: 732735278
 • Před odjezdem budou žáci poučeni o bezpečnosti pobytu na horách a chování na
  lyžařském kurzu.
 • Jedná se o školní akci, platí školní řád a další právní dokumenty! Nutno respektovat pravidla a režim dne, se kterým budou žáci s předstihem seznámeni!

Kalkulace lyžařského kurzu 2018:

Celková záloha 3500 (1000 – zaplaceno jako závazné přihlášení + 2500 – do 20.1 jako doplatek zálohy)

Kalkulace:
ubytování: 200 x 4 = 800
plná penze 180 x 4 = 720
oběd (pátek) 67 = 67
vleky 1200 (800 – začátečník + mírně mírně pokročilý)
záloha na kartu (bude vrácena) 100
doprava tam a zpět cca 400
Celkem: cca 3287 (doúčtovano dle skutečné fakturace po ukončení kurzu)

 

Informace pro přijaté žáky

 Vstupní formality:

 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 17. května 2017
 • uhrazení poplatku 1 000 Kč (za učebnice pro výuku angličtiny, ISIC kartu, která slouží zároveň jako vstupní karta do školy a průkazka do školní jídelny, divadelní představení u příležitosti slavnostního zahájení školního roku) nejpozději do 31. května 2017, částku lze také zaslat na účet školy číslo 7439761/0100 (jako variabilní symbol použijte číslo jednací, které bylo uvedeno v pozvánce k přijímacímu řízení)
 • k vystavení ISIC karty je nutné vyplnit žádost o vystavení karty, kterou je potřeba odevzdat současně se zápisovým lístkem; žádost je ke stažení zde
 • odevzdání informací o účasti na lyžařském výcviku a zájmu o studium nepovinných cizích jazyků  do 31. května 2017 – ke stažení zde

 Třídní schůzky pro rodiče nastupujících žáků:

 • termín konání: 14. září 2017 v aule školy, hodina bude upřesněna (v případě nepřítomnosti ředitele školy může dojít k posunutí termínu, žáci by byli včas informováni)
 • představení vedení školy, třídních učitelů a předsedů předmětových komisí
 • informace o vyučovaných předmětech, informačním systému školy, lyžařském výcviku a pořádaných exkurzích
 • prostor pro dotazy

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy:

 • učebnice – žáci dostanou učebnice zapůjčeny; jazykové učebnice si žáci kupují navíc, za celé studium cca v hodnotě 1 000 Kč pro AJ, 1 000 Kč pro NJ, 350 Kč pro RJ (nepovinný předmět)
 • přezůvky – vzdušná domácí obuv (nikoli sportovní obuv)
 • visací zámek se závěsem do průměru 6 mm k šatní skřínce
 • kalkulátor se základními funkcemi, pro obor geodézie kalkulátor 10místný s více paměťmi (se zakoupením je vhodné počkat na doporučení vyučujících)
 • počítač – v prvním ročníku není nutný, případně stačí starší počítač s kancelářskými aplikacemi, ve vyšších ročnících doporučujeme počítač s min. 4 GB RAM, CPU i3 3xxx (Haswell) a přídavnou grafickou kartou
 • tělesná výchova – sálová obuv do tělocvičny (tenisky s bílou podrážkou), sportovní oblečení, pálka na stolní tenis, možnost půjčení lyží/snowboardu cca 100 Kč na den za celý set (týdenní lyžařský výcvik)
 • pro obor stavebnictví: rýsovací prkno A2 s příložníkem (studenti vyšších ročníků často nabízejí v září se slevou), pracovní oděv a pracovní obuv do předmětu praxe

Další náklady spojené s výukou:

 • v prvním ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního lyžařského výcvikového kurzu – potřebují svou výzbroj i výstroj, sami si hradí pobyt a vleky
 • ve druhém ročníku se studenti mohou zúčastnit týdenního cykloturistického kurzu – potřebují jízdní kolo, sami si hradí pobyt
 • ve čtvrtém ročníku studenti jezdí na tří až čtyřdenní maturitní exkurzi do Prahy – tuto exkurzi si hradí sami
 • každý rok škola navštíví 2 až 3 filmová nebo divadelní představení – žáci si hradí snížené vstupné sami
 • škola pořádá exkurze do zahraničí, kterých se žáci mohou zúčastnit, cena je dána délkou pobytu

Stravování

Stravování je zajištěno na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy). Informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete na webových stránkách spsch.eu

Možnosti ubytování

Naše škola nedisponuje ubytovací kapacitou pro studenty. Studenti mohou využít ubytování v domovech mládeže v Ostravě (Domov mládeže a Školní jídelna – výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095; Domov mládeže Střední zahradnické školy Ostrava, Dolní 78, Ostrava-Zábřeh; Domov mládeže Střední školy prof. Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba).

Informace k výběru cizích jazyků

Stavebnictví

 • všichni žáci studují povinně anglický jazyk
 • dále si mohou vybrat studium německého jazyka, který se vyučuje ve třídě 1. A a je zařazen do rozvrhu třídy
 • rovněž si mohou vybrat studium ruského jazyka, který bývá 1. nebo 9. vyučovací hodinu pro zájemce ze všech 1. ročníků

Geodézie

 • všichni žáci studují povinně anglický jazyk
 • dále si mohou vybrat studium ruského jazyka, který bývá 1. nebo 9. vyučovací hodinu pro zájemce ze všech 1. ročníků

Technické lyceum

 • všichni žáci studují povinně anglický jazyk a německý jazyk (i pro začátečníky)
 • dále si mohou vybrat studium ruského jazyka, který bývá 1. nebo 9. vyučovací hodinu pro zájemce ze všech 1. ročníků

 

 

Informace k zahájení školního roku

1. školní den  pondělí 4. září 2017

Zahájení školního roku probíhá v 8.00 hodin v kmenových učebnách:

 • rozdělení žáků do tříd a přidělení šatních skříněk bude vyvěšeno na nástěnce ve vstupní hale školy
 • od 8.00 do 12.00 budou ve třídách třídní profesoři, kteří vydají učebnice, provedou studenty celou školou a seznámí je s umístěním knihoven, laboratoří, ředitelny, sborovny, kancelářemi. Dále je seznámí s rozvrhem hodin, se školním řádem v plném rozsahu, provedou školení o bezpečnosti, potvrdí tiskopisy (potvrzení o studiu, žádosti na výdej jízdních dokladů apod.).
 • doporučujeme vzít tašku na učebnice, svačinu a visací zámek na šatní skříňku se závěsem do průměru 6 mm

2. školní den úterý 5. září 2017

Tento den probíhá slavnostní zahájení školního roku v 9.00 hod. v budově Janáčkovy konzervatoře.Sraz je v 8.45 hod před konzervatoří.

Žáky přivítá ředitel školy Ing. Norbert Hanzlík a pak žáci shlédnou divadelní představení studentů Janáčkovy konzervatoře.

3. školní den středa 6. září 2017

Od 3. dne probíhá výuka dle řádného rozvrhu v plném rozsahu.

 

Bakaláři

Základní informace o prospěchu, absenci a probíraném učivu naleznete v aplikaci Bakalář. Přihlašovací jméno a heslo dostanou žáci na začátku školního roku od třídního učitele.

Bakalari

 

 

Třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků

Termín:  čtvrtek 14. září 2017 v aule školy, 16. hodin

Program:

 • představení vedení školy, třídních učitelů a předsedů předmětových komisí
 • informace o vyučovaných předmětech, informačním systému školy, lyžařském výcviku a pořádaných exkurzích
 • prostor pro dotazy

Informace z třídních schůzek najdete v následující prezentaci:

Prezentace