Výsledky

Gratulujeme všem přijatým k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na naší školu.

Jsme si jisti, že pokud uchazeč dokázal uspět u nelehkých přijímacích zkoušek, dokáže s úspěchem zvládnout studium na naší škole a případně dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Co dál – informace pro uchazeče

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole:

 • Jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech.
 • Rodiče přijatých uchazečů mohou osobně odevzdat zápisový lístek na podatelně školy dne 3. května 2017 od 7.15 do 17.30 hodin. V dalších dnech je možné doručit zápisový lístek osobně od 7.15 do 15.00 hodin. Zápisový lístek může osobně odevzdat také uchazeč nebo je možné zaslat lístek poštou. Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu.
 • Zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek, tj. do 17. 5. 2017.
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati.
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde).

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole:

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů.
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili mailem na adresu kleckova@stav-ova.cz nebo telefonicky na číslo 597 317 637. Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme.

Splnili jste kritéria (máte minimálně 32 bodů), ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru:

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky, ne všichni přijatí k nám nastoupí, proto máte velkou šanci se k nám dostat.
 • Máte -li zájem o studium na naší škole, je nutné podat odvolání proti nepřijetí .
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 3. května 2017 od 7.15 do 17.30. Pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující den poštou.
 • Pro podání odvolání od nás dostanete již připravený formulář, do kterého stačí doplnit jméno a podpis zákonného zástupce (uvedený na přihlášce).
 • Budete-li podávat odvolání na podatelně školy, doporučujeme zajít se osobně informovat na bližší podrobnosti k zástupci ředitele PaedDr. Klečkové nebo řediteli školy Ing. Hanzlíkovi.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na podatelnu školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Nesplnili jste kritéria (nemáte minimálně 32 bodů):

 • Bohužel Vás nemůžeme přijmout ani na odvolání.
 • Splňujete-li podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (6 bodů za prospěch ze základní školy), podejte přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení.
 • Informace o volných místech a termínu druhého kola budou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Pokud nesplňujete podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (minimálně 6 bodů za prospěch ze základní školy,kritéria najdete zde), podejte si přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení na jinou školu, na které podmínky přijetí splníte.

Ing. Norbert Hanzlík, ředitel školy

Výsledky  přijímacího řízení – 4. kolo 2017

Výsledky byly zveřejněny 29. srpna 2017.

Seznam s výsledky přijímacího řízení byl vyvěšen také na veřejně přístupném místě ve škole.

 
  Č. j. Přijat Obor Umístění Body
  ---------------------------------
  1003/17 ANO  G09  1    6.7 

Výsledky prvního přijatého uchazeče

Obor studia Dosažené body
ČJ MAT Celkem
Stavebnictví 49,30 43 44 136,30
Geodézie a katastr nemovitostí 49,30 42 42 133,30
Technické lyceum 49,30 43 44 136,30

Výsledky posledního přijatého uchazeče

Obor studia Dosažené body
ČJ MAT Celkem
Stavebnictví 9,70 27 25 61,70
Geodézie a katastr nemovitostí -8,00 21 21 34,00
Technické lyceum 11,70 25 26 62,70