V úterý 5. 3. 2019 od 8.00 v učebně 114 proběhne školní kolo recitační soutěže. Zájemci, nachystejte si 2 texty básnické či prozaické české nebo světové literatury či vlastní tvorby, které budete znát zpaměti a jež nejpozději do 1. 3. 2019 odevzdáte v kabinetě č. 13.

Na společné setkání se těší Eva Jeništová!