Maturanti

Maturitní termíny

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

V souladu s výše uvedenými předpisy platí následující informace:

 • Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.
 • Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Další informace k maturitní zkoušce  jsou zveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz  a na elektronické nástěnce.

Maturitní kalendář 2020/2021

V následující tabulce je přehled důležitých termínů týkajících se podávání přihlášek, pozvánek ke zkouškám, sdělování výsledků, tisku závěrečných dokumentů apod.

TermínUdálost
29. 10. 2020vyhlášení nabídky profilových zkoušek, témat a způsobu hodnocení
1. 12. 2020poslední termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy
18. 12. 2020poslední termín pro předání výpisu z přihlášky žáka proti jeho podpisu
31. 3. 2021termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy
od 24. 5. 2021období konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
7. 6. 2021termín pro uvolnění výsledků didaktických testů
1. 6. - 11. 6. 2021období konání ústních zkoušek společné a profilové části
nejpozději do 2 dnů od shromáždění výsledků termín zpřístupnění maturitního vysvědčení
25. 6. 2021termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy pro opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

 • Sraz žáků je 15 minut před zahájením přípravy zkoušky.
 • Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

DatumZkušební předmětZahájení
přípravy
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky
24. 5. 2021matematika8:008:1510:30
11:05 (PUP 25%)
24. 5. 2021anglický jazyk13:3013:4515:45
16:20 (PUP 25%)
25. 5. 2021český jazyk a literatura8:008:159:40
10.05 (PUP 25%)
26. 5. 2021matematika rozšiřující8:008:1510:45
11:20 (PUP 25%)

Termíny profilové části maturitní zkoušky

DatumPředmětForma zkouškyTřída
18. 5. 2021POS (KOC)praktická zkouška4. A
19. 5. 2021STKpraktická zkouška4. A
18. 5. 2021STKpraktická zkouška4. B
19. 5. 2021POS (KOC)praktická zkouška4. B
17. 5. 2021POS (KOC)praktická zkouška
4. C
18. 5. 2021STKpraktická zkouška4. C
19. 5. 2021MATpísemná práce4. L
1. – 4. 6. 2021profilové zkouškyústní zkouška4. A
4. G
4. L
7. – 11. 6. 2021profilové zkouškyústní zkouška4. B
4. C
1. 6. 2021jednotlivá zkouška
z pozemního stavitelství
ústní zkouškapřihlášení zájemci z řad veřejnosti

Společná část

(stanovuje ministerstvo)

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky jsou vystaveny na elektronické nástěnce.

Další informace ke společné části maturitní zkoušky včetně ilustračních testů a zadání z minulých let jsou na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz

Didaktické testy nejsou hodnoceny známkou, ale pouze uspěl / neuspěl.

Typ zkouškyPředmětForma zkoušky
Povinná zkouška český jazyk a literaturadidaktický test
Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)
cizí jazykdidaktický test
matematikadidaktický test
Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky,
a to matematiku rozšiřující a druhou z volitelných zkoušek)
matematika rozšiřující
(hodnocení se nezapočítává do celkového
hodnocení maturitní zkoušky)
didaktický test

Povolené pomůcky k didaktickým testům maturitní zkoušky

 • Matematika – tabulky a kalkulačka bez grafického režimu a řešení rovnic
 • Český jazyk – pomůcky žádné
 • Anglický, německý jazyk – pomůcky žádné

Pozvánky k didaktickým testům

 • Pozvánky k didaktickým testům budou zaslány na žákův školní mail.
 • V pozvánkách je uvedeno číslo učebny. Žáci jsou povinni si toto číslo poznačit a jít rovnou do učebny.

 

Profilová část

(stanovuje ředitel školy)

Profilová část slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se profilová část maturitní zkoušky skládá 

 • z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,
 • pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka,
 • ze tří povinných zkoušek,
 • maximálně ze 2 nepovinných zkoušek (známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do celkového hodnocení).

Nabídka profilových zkoušek, témata, hodnocení

Materiál pro jednotlivé obory je umístěn na elektronické nástěnce a obsahuje:

 • nabídku profilových zkoušek včetně formy,
 • témata zkoušek,
 • školní seznam literárních děl pro ÚZ z ČJL a kritéria pro sestavení žákovského seznamu,
 • hodnocení maturitní zkoušky z jazyků včetně konkrétní délky konání a rozsahu textu PP,
 • hodnocení a délku obhajoby maturitní práce z odborných předmětů,
 • hodnocení, délku a způsob konání praktických zkoušek,
 • hodnocení profilových zkoušek.

Pro jednotlivé obory vzdělávání je profilová část stanovena takto:

36-47-M/01 Stavebnictví   
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce- zrušena
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce- zrušena
ústní zkouška
Povinné zkouškypozemní stavitelství
stavební konstrukce
praktická zkouška z odborných předmětů
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška
Nepovinné zkouškyarchitektura
geodézie
ústní zkouška
ústní zkouška

78-42-M/01 Technické lyceum 
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce - zrušena
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce - zrušena
ústní zkouška
Povinné zkouškymaturitní práce z odborných předmětů
matematika
jedna volitelná zkouška z této nabídky:
- cizí jazyk (jiný než ve společné části)
- architektura
- fyzika
- ICT
obhajoba
písemná práce, ústní zkouška

ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
Nepovinné zkouškyvýběr z výše uvedených volitelných předmětů,
pokud nebyly zvoleny jako zkoušky povinné

76-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce - zrušena
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce - zrušena
ústní zkouška
Povinné zkouškygeodézie
tvorba map
maturitní práce z odborných předmětů
ústní zkouška
ústní zkouška
obhajoba
Nepovinné zkouškygeodetické výpočty
katastr nemovitostí
ústní zkouška
ústní zkouška