Maturitní termíny

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

V souladu s výše uvedenými předpisy platí následující informace:

 • Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou.
 • Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Další informace k maturitní zkoušce  jsou zveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz  a na elektronické nástěnce.

Maturitní kalendář 2022/2023

V následující tabulce je přehled důležitých termínů týkajících se podávání přihlášek, pozvánek ke zkouškám, sdělování výsledků, tisku závěrečných dokumentů apod.

TermínUdálost
9. 9. 2022vyhlášení nabídky profilových zkoušek, témat a způsobu hodnocení
1. 12. 2022poslední termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy
20. 12. 2022poslední termín pro předání výpisu z přihlášky žáka proti jeho podpisu
31. 3. 2023termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy
od 2. 5. 2023období konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
16. 5. - 27. 5. 2023období konání ústních zkoušek společné a profilové části
nejpozději do 2 dnů od shromáždění výsledků termín zpřístupnění maturitního vysvědčení
24. 6. 2023termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy pro opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

 • Sraz žáků je 15 minut před zahájením přípravy zkoušky.
 • Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

DatumZkušební předmětZahájení
přípravy
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky
. 5. 2023matematika8:008:1510:30
11:05 (PUP 25%)
. 5. 2023anglický jazyk13:0013:1515:15
15:50 (PUP 25%)
. 5. 2023český jazyk a literatura8:008:159:40
10.05 (PUP 25%)
. 5. 2023matematika rozšiřující8:008:1510:45
11:25 (PUP 25%)

Termíny profilové části maturitní zkoušky

DatumPředmětForma zkouškyTřída
11. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
Německý jazyk písemná práce4. L
12. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
CJLpísemná práce4. A, 4. B, 4. S, 4. G, 4. L
13. 4. 2023 9:00
sraz nejpozději 8:45
Anglický jazyk písemná práce4. A, 4. B, 4. S, 4. G, 4. L
26. 4. 2023POS (KOC)praktická zkouška4. A
27. 4. 2023STKpraktická zkouška4. A
27. 4. 2023POS (KOC)praktická zkouška4. B
28. 4. 2023STKpraktická zkouška4. B
27. 4. 2023POS (KOC)praktická zkouška
4. C
28. 4. 2023STKpraktická zkouška4. C
27. 4. 2023MATpísemná práce4. L
16. 5. – 19. 5. 2023profilové zkouškyústní zkouška4. B, 4. G, 4. L
22. 5. – 26. 5. 2023profilové zkouškyústní zkouška4. A, 4. C
16. 5. – 27. 5. 2023jednotlivá zkouška
z pozemního stavitelství
ústní zkouškapřihlášení zájemci z řad veřejnosti

Společná část

(stanovuje ministerstvo)

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky jsou vystaveny na elektronické nástěnce.

Další informace ke společné části maturitní zkoušky včetně ilustračních testů a zadání z minulých let jsou na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz

Didaktické testy nejsou hodnoceny známkou, ale pouze uspěl / neuspěl.

Typ zkouškyPředmětForma zkoušky
Povinná zkouška český jazyk a literaturadidaktický test
Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)
cizí jazykdidaktický test
matematikadidaktický test
Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky,
a to matematiku rozšiřující a druhou z volitelných zkoušek)
matematika rozšiřující
(hodnocení se nezapočítává do celkového
hodnocení maturitní zkoušky)
didaktický test

Povolené pomůcky k didaktickým testům maturitní zkoušky

 • Matematika – tabulky a kalkulačka bez grafického režimu a řešení rovnic
 • Český jazyk – pomůcky žádné
 • Anglický, německý jazyk – pomůcky žádné

Pozvánky k didaktickým testům

 • Pozvánky k didaktickým testům budou zaslány na žákův školní mail.
 • V pozvánkách je uvedeno číslo učebny. Žáci jsou povinni si toto číslo poznačit a jít rovnou do učebny.

 

Profilová část

(stanovuje ředitel školy)

Profilová část slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se profilová část maturitní zkoušky skládá 

 • z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,
 • pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka,
 • ze tří povinných zkoušek,
 • maximálně ze 2 nepovinných zkoušek (známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do celkového hodnocení).

Nabídka profilových zkoušek, témata, hodnocení

Materiál pro jednotlivé obory je umístěn na elektronické nástěnce a obsahuje:

 • nabídku profilových zkoušek včetně formy,
 • témata zkoušek,
 • školní seznam literárních děl pro ÚZ z ČJL a kritéria pro sestavení žákovského seznamu,
 • hodnocení maturitní zkoušky z jazyků včetně konkrétní délky konání a rozsahu textu PP,
 • hodnocení a délku obhajoby maturitní práce z odborných předmětů,
 • hodnocení, délku a způsob konání praktických zkoušek,
 • hodnocení profilových zkoušek.

Pro jednotlivé obory vzdělávání je profilová část stanovena takto:

36-47-M/01 Stavebnictví   
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce
ústní zkouška
Povinné zkouškypozemní stavitelství
stavební konstrukce
praktická zkouška z odborných předmětů
ústní zkouška
ústní zkouška
praktická zkouška
Nepovinné zkouškyarchitektura
geodézie
ústní zkouška
ústní zkouška

78-42-M/01 Technické lyceum 
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce
ústní zkouška
Povinné zkouškymaturitní práce z odborných předmětů
matematika
jedna volitelná zkouška z této nabídky:
- cizí jazyk (jiný než ve společné části)
- architektura
- fyzika
- ICT
obhajoba
písemná práce, ústní zkouška

písemná práce, ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
ústní zkouška
Nepovinné zkouškyvýběr z výše uvedených volitelných předmětů,
pokud nebyly zvoleny jako zkoušky povinné

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 
Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
písemná práce
ústní zkouška
Povinná zkouška
(pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
cizí jazyk
písemná práce
ústní zkouška
Povinné zkouškygeodézie
tvorba map
maturitní práce z odborných předmětů
ústní zkouška
ústní zkouška
obhajoba
Nepovinné zkouškygeodetické výpočty
katastr nemovitostí
ústní zkouška
ústní zkouška