Studenti prvního až třetího ročníku oboru geodézie navštívili ve čtvrtek 23. 9. 2021 Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích, kde zhlédli evropský unikát – plastickou mapu historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 100 m2 plochy kartografického centra.

Expozice se zabývá historickým vývojem zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografického zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Výstava také představuje faksimile rukopisných topografických map, rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků, dále geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map.

Na zpáteční cestě jsme navštívili Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, kde jsme si smlsli na dobrotách v Tvarůžkové cukrárně.

Ing. Miroslava Moravcová

SPŠS Ostrava v Moravském kartografickém muzeuSPŠS Ostrava v Moravském kartografickém muzeuSPŠS Ostrava v Moravském kartografickém muzeu