Bojové květinky, Ty malý nebo Čaj a káva… Fantazii se při vymýšlení kreativních názvů týmů skutečně meze nekladly. Společně plnily dvojice zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Mezi úkoly patřily aktivity se slovní zásobou, poslechem či tvůrčí psaní (hádání tabu slov, osmisměrka, diktát aj.).

Ti, kteří získali nejvyšší počet bodů za všechny disciplíny, byli oceněni:

ANJ:

  1. Bělohlávek, Hanke (2. L)
  2. Vosol, Raňanský (1. A)
  3. Černý, Štěpán (3. A)

NEJ:

  1. Bělohlávek, Hanke (2. L)
  2. Bojda, Goldbricht  (2. L)
  3. Čajanová, Chlustová (2. A)

CJL:

  1. Hašek, Vojta (3. S)
  2. Neoralová, Lochman (2. G)
  3. Richtar, Synovec (1. C)

Všem nadšeným bojovníkům děkujeme a těšíme se zase za rok na nové jazykové klání!

Mgr. Ivana Jarošová, Mgr. Patrik Pavelka, Mgr. Jana Matulová