Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

 • Kurzy budou probíhat ONLINE přes aplikaci Google Meet.

 • Kurzy jsou určené pouze pro uchazeče o studium na naší škole.
 • Žák se hlásí do kurzu odevzdáním vyplněné přihlášky (mailem, osobně), platbu proveďte až po potvrzení, že přihláška byla přijata.
 • Přihlášený žák musí mít mailovou adresu na Googlu (lze využít i mailovou adresu rodiče), z jiné adresy se do této aplikace nedá připojit.
 • Na uvedenou mailovou adresu bude zaslána pozvánka do online kurzu a žák se musí připojit z této adresy (v případě připojení z jiné adresy ho vyučující do kurzu nepustí).
 • Platba za kurz musí být uskutečněna do 19. 3. 2021 (buď připsána na účet, nebo zaplacena osobně).
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzů.
 • Na pozdější žádosti o účast v kurzech nebo v případě nezaplacení do uvedeného termínu, nebude žákovi poslán odkaz na připojení do kurzu (prosím o respektování nastaveného pravidla, po uvedeném termínu nás nekontaktujte!).

Kurz matematiky / cena 300 Kč (za všech 6 vyučovacích hodin, kurz je nabízen jako celek, nikoli jako samostatné lekce)

Obsah kurzu: 3 dvouhodinové lekce

Termíny konání:

23. 3. 2021 (Út)          14.30–16.30 hod.     ilustrační test 2021

30. 3. 2021 (Út)          14.30–16.30 hod.     ilustrační test 2019

6. 4. 2021 (Út)            14.30–16.30 hod.     test z 2. termínu přijímacích zkoušek 2018

Na stránkách Cermatu jsou uvedeny 4 ukázkové testy s řešením z minulých let.

Uchazečům doporučujeme, aby si vypracovali alespoň jeden z nich před zahájením kurzu.

My jsme pro vás vybrali jiné testy, jejichž řešení na stránkách Cermatu není.

Kurzy budou probíhat následujícím způsobem:

 • před začátkem každého kurzu zašleme přihlášeným účastníkům na mail test,
 • pro lepší orientaci a zvládnutí učiva doporučujeme, aby si uchazeč vypracoval test vlastními silami před připojením na online kurz,
 • během online kurzu budeme probírat jednotlivé úlohy, psát jejich řešení, komentovat chyby, vysvětlovat správný postup a uvádět potřebné matematické informace k danému učivu,
 • uchazeči se mohou ptát na případné nejasnosti,
 • prezentaci s řešením daného testu ve formátu PDF zašle vyučující žákům po hodině na mail,
 • zároveň na prvních dvou kurzech zašle k procvičení náš test (i ukázkové řešení), který je sestaven podle požadavků Cermatu, na dalším kurzu se žáci mohou zeptat na případné nejasnosti.

Kurz jazyka českého / cena 300 Kč (za všech 6 vyučovacích hodin, kurz je nabízen jako celek, nikoli jako samostatné lekce)

Obsah kurzu: 3 dvouhodinové lekce

Termíny konání:

24. 3. 2021 (St)                      14.30–16.30 hod.

31. 3. 2021 (St)                      14.30–16.30 hod.

7. 4. 2021 (St)                        14:30–16.30 hod.

Na stránkách Cermatu jsou k dispozici ilustrační testy a testy použité pro přijímací zkoušky v minulých letech.

Uchazečům doporučujeme, aby si vypracovali alespoň jeden z nich před zahájením kurzu.

Dále jsme připravili naše vlastní tři cvičné testy, které jsou sestaveny podle testů z přijímacích zkoušek z minulých let a podle ukázkových testů společnosti Cermat.

Kurzy budou probíhat následujícím způsobem:

 • testy budeme přihlášeným účastníkům posílat postupně emailem před každým kurzem s dostatečným časovým předstihem,
 • doporučujeme, aby si uchazeči testy vypracovali před připojením na online kurz,
 • během online kurzu budeme probírat jednotlivé úlohy, komentovat chyby a vysvětlovat správná řešení, uchazeči se mohou ptát na případné nejasnosti,
 • po každém online kurzu zašleme emailem řešení v elektronické formě,
 • uchazeči se mohou na začátku 2. a 3. kurzu ptát na případné nejasnosti z předchozího testu.

 Přihláška a platba

Můžete si zvolit samostatně kurz jazyka českého nebo kurz matematiky, popř. oba kurzy.

Přihláška

Ke stažení: zde

Uzávěrka přihlášek včetně platby je 19. 3. 2021

Přihlášku je nutné odevzdat jedním z následujících způsobů (nebudeme reagovat na platbu, kterou nebude možné spojit s odevzdanou přihláškou):

 • můžete poslat mailem (použijte mailovou adresu, na kterou bude zaslán odkaz pro připojení k aplikaci Meet),
 • přihlášku můžete odevzdat osobně na podatelně školy současně s přihláškou ke studiu.

Platba

 • při volbě obou kurzů                        600 Kč
 • při volbě kurzu matematiky             300 Kč
 • při volbě kurzu jazyka českého       300 Kč

Pro platbu můžete zvolit jeden z následujících způsobů:

 • V případě osobního odevzdání přihlášky do kurzu lze zaplatit ve škole.
 • Zaslat platbu na účet školy (termín volte tak, aby peníze byly na účtu nejpozději 19. 3. 2021):

Číslo účtu: 7439761/0100

Do poznámky uveďte jméno žáka a zvolený kurz.