O nás

Základní čísla školy:

  • 66 let
  • 19 tříd
  • 38 učitelů
  • cca 430 žáků

Technické vybavení:

  • 5 počítačových učeben
  • jazyková laboratoř (nejmodernější v MS kraji)
  • dataprojektory ve všech třídách
  • moderní geodetické měřící přístroje – nivelační přístroje, totální stanice, GPS