Maturity

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., následnou novelizací 242/2008 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

Bližší informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018 jsou obsaženy v Maturitním zpravodaji č.43, který je zveřejněn na oficiálních stránkách maturitní zkoušky novamaturita.cz a na elektronické nástěnce.

Maturitní kalendář 2017/2018

V následující tabulce je přehled důležitých termínů týkajících se podávání přihlášek, pozvánek ke zkouškám, sdělování výsledků, tisku závěrečných dokumentů apod.

TermínUdálost
1. prosinec 2017poslední termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy
21. prosinec 2017poslední termín pro předání výpisu z přihlášky žáka proti jeho podpisu
31. březen 2018termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl řediteli školy
11. duben 2018písemná práce z jazyka českého - státní maturita
2. květen - 9. květen 2018období konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
16. květen 2018termín pro uvolnění výsledků didaktických testů
20. květen 2018termín pro uvolnění výsledků zkoušky MATEMATIKA+
21. květen - 1. červen 2018období konání ústních zkoušek společné a profilové části
nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu v Cermatutermín zpřístupnění maturitního vysvědčení
25. červen 2018termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy pro opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku

Termíny společné částí maturitní zkoušky 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 od 2. května 2018 do 9. května 2018. Termín písemné práce z jazyka českého je určen na 11. dubna 2018.

Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

Přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její administrace.

Datum Zkušební předmětForma zkouškyZahájení
přípravy
Zahájení
zkoušky
Ukončení
zkoušky
11. 4. 2018Český jazyk a literaturapísemná práce12:0012:4014:10
. 5. 2018Matematikadidaktický test8:008:1510:00
. 5. 2018Anglický jazykpísemná práce13:0013:1514:15
. 5. 2018Český jazyk a literaturadidaktický test8:008:159:15
. 5. 2018Anglický jazykdidaktický test12:1512:3014:20
. 5. 2018Německý jazykdidaktický test8:008:159:15
. 5. 2018Německý jazykpísemná práce12:1512:3014:20
. 5. 2018Matematika+didaktický test9:009:1511:50

Povolené pomůcky k společné části maturitní zkoušky

MatematikaDTtabulky a kalkulačka bez grafického režimu a řešení rovnic
Český jazykDTpomůcky žádné
Český jazykPP pravidla českého pravopisu
Anglický, německý jazykDTpomůcky žádné
Anglický, německý jazykPPslovník bez přílohy věnované písemnému projevu

Termíny profilové částí maturitní zkoušky 2017/2018

DatumPředmětForma zkouškyTřída
26. 4. 2018POSpraktická zkouška4. S
27. 4. 2018STKpraktická zkouška4. S
27. 4. 2018POSpraktická zkouška4. A
27. 4. 2018STKpraktická zkouška
4. B
30. 4. 2018STKpraktická zkouška4. A
30. 4. 2018POSpraktická zkouška4. B
27. 4. 2018MATpísemná práce4. L
21. – 25. 5. 2018zvolené předmětyústní zkouška4. G, 4. L; 4. A
27. – 1. 6. 2018zvolené předmětyústní zkouška4. B, 4. S

Předepsané maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky (státní maturita)

(stanovuje ministerstvo)

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky pro rok 2017/2018 jsou vystaveny na elektronické nástěnce.

Další informace ke společné části maturitní zkoušky včetně ilustračních testů a zadání z minulých let jsou na oficiálních stránách maturitní zkoušky novamaturita.cz

 PředmětForma zkoušky
Povinné zkoušky
Český jazykdidaktický test
písemná práce
ústní
Volitelná zkouška
(jedna z možností)
Cizí jazykdidaktický test
písemná práce (esej)
ústní
Matematikadidaktický test
Nepovinné zkouškyMatematika+
(hodnocení se nezapočítává do celkového
hodnocení maturitní zkoušky)
didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky

(stanovuje ředitel školy)

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.

Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných (známka z nepovinných zkoušek je uvedena na maturitním vysvědčení, ale nezapočítává se do celkového hodnocení).

Maturitní otázky pro profilovou část maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018, hodnocení profilových zkoušek, seznam povinné četby do českého jazyka a literatury a témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky  jsou vystaveny na elektronické nástěnce.

Pro jednotlivé obory vzdělávání je profilová část stanovena takto:

36-47-M/01 Stavebnictví 
Povinné zkouškypozemní stavitelství
stavební konstrukce
praktická zkouška z odborných předmětů
Nepovinné zkouškyarchitektura
geodézie
78-42-M/01 Technické lyceum
Povinné zkouškyobhajoba celoroční maturitní práce
matematika (včetně písemné práce)
jedna volitelná zkouška z této nabídky:
fyzika
architektura
cizí jazyk - jiný než ve společné části
ICT
Nepovinné zkouškyVýběr z výše uvedených předmětů,
pokud nebyly zvoleny jako zkoušky povinné
76-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Povinné zkouškygeodézie
tvorba map
obhajoba celoroční maturitní práce
Nepovinné zkouškygeodetické výpočty
katastr nemovitostí