Výsledky přijímacího řízení

Dosažené body za známky ze základní školy, body z testů, celkové bodové hodnocení a pořadí uchazečů najdete zde.

Číslo jednací (č. j.), pod kterým najdete své výsledky, je v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám vlevo nahoře.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy dne 2. května 2017.

Informace, jak postupovat dále, najdete zde.

Informace pro přijaté uchazeče jsou zde.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání

https://vpz.cermat.cz/testy/

Na uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.

Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.