Okresní kolo SOČ – kategorie Ochrana a tvorba krajiny

Místo a datum: SPŠCHG Ostrava, 14. 4. 2016

Jan Pytlík (2. L) – „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“

Umístění: 3. místo

16SOČ