O studiu

ŠVP

ŠVP (školní vzdělávací program) poskytuje veřejnosti informace o zaměření školy, obsahu a rozsahu výuky. Popisuje jednotlivé vyučovací předměty a v nich specifikuje probírané učivo a výsledky vzdělávání žáků.

Školní vzdělávací programy pro obory

Učební plány

Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

Co se učí v jednotlivých předmětech

V oboru Stavebnictví patři mezi stěžejní předměty pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, CAD systémy a stavební konstrukce. Obor Technické lyceum se zaměřuje na matematiku, fyziku, architekturu, CAD systémy a informační a komunikační technologie. U oboru Geodézie jsou hlavní předměty geodézie, geodetické výpočty, tvorba map a praxe.

Učební pomůcky a finanční náročnost studia

Pomůcky, které budou žáci potřebovat při nástupu do školy.

Stipendium

Naši nejlepší studenti mohou získat jednorázové stipendium ve výši až 5 000 Kč.

Stravování a ubytování

Stravování

V budově školy je umístěn stylově zařízený bufet s možnosti nákupu svačiny či nápojů. Otevírací doba bufetu je od 7.15 hod. do 12.45 hod. V letních měsících mohou studenti využít posezení v atriu školy.

Obědy jsou zajištěny na SPŠ chemické (asi 100 m od naší školy).

Informace k přihlášení strávníka a navedení inkasa najdete webových stránkách spsch.eu

Kurzy, exkurze, kroužky, soutěže

Mimoškolní aktivity připravené pro naše studenty.