Výchovné poradenství

Výchovný poradce a metodik prevence

Výchovný poradce           Mgr. Eva Jeništová

  • e-mail:  jenistova@stav-ova.cz
  • telefon:  595 781 531, kl.111
  • konzultační hodiny:   pondělí, čtvrtek 7:35 – 7:55

Metodik prevence            Mgr. Radim Břežný

  • e-mail: brezny@stav-ova.cz
  • telefon: 595 781 531, kl.139
  • konzultační hodiny:  středa 7:10 – 7:55

Školní poradenské pracoviště na SPŠ stavební

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při zajišťování poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh – popis činnosti a formuláře pro vyšetření

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

Středisko výchovné péče Ostrava Koblov (SVP)

Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky.

Zřizovatelem SVP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), je součástí Diagnostického ústavu pro mládež, dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16. 

Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Platné znění od 1. 9. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 .:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. Standardní činnosti školy

I. Standardní činnosti výchovného poradce

I.I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnostickoporadenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

Pokyny pro komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra

Komunikační soubor