EVVO soutěže a exkurze

Krajská žákovská konference EVVO

Prezentace badatelských projektů

Místo a datum: Krajský úřad MSK, 23. 3. 2016

Jan Pytlík (2. L) – „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“

Jan Kubošek (3. L) – „Projekt na ochranu rorýse obecného“

Umístění: práce Jana Kuboška byla vyhlášena mezi pěti nejlepšími

Exkurze – Svět techniky

Žáci třídy 1. G se dne 8. 3. 2016 zúčastnili zajímavého programu „Mozek – superpočítač v akci“, kde si vyzkoušeli např. výrobu mozkové hmoty nebo ovládali helikoptéru pomocí „mozkových vln“.

Exkurze – Přírodovědné muzeum ve Vídni

Dne 1. 12. 2015 se vybraní žáci školy zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně, v rámci kterého navštívili přírodovědné muzeum (Naturwissenschaftliches Museum). Během celého dopoledne měli žáci možnost obdivovat přírodovědné sbírky a interaktivní expozice, které muzeum nabízí.

Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Místo a datum: Institut environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava, 11. 11. 2015
Jan Pytlík (2. L)
Jan Petr Van Hattem (2. L)
Jan Kubošek (3. L)
Téma: „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“ a „Vodárenský koloběh v Ostravě“
Umístění: 3. místo

Exkurze – Planetárium Ostrava

V pátek 23. 10. 2015 navštívili žáci třídy 1. G Planetárium Ostrava, kde zhlédli film „Ze Země do vesmíru“ a zúčastnili se prohlídky experimentária.

Exkurze vodní dílo Morávka a rybochovná stanice Morávka

Dne 27. 6. 2015 proběhla biologická exkurze na Morávce. Žáci 1. L měli možnost navštívit vodní dílo Morávka, kde se seznámili s jednotlivými částmi a funkcemi přehradní nádrže, základními technickými údaji stavby a významem účelového rybného hospodářství. Následně žáci navštívili rybochovnou stanici, v níž byli seznámeni s průběhem chovu pstruha obecného a lipana podhorního.