EVVO soutěže a exkurze

Biologická exkurze – Bělský les

Ve dnech 10 a 11. 4. 2017 se třídy 1. L a 1. G zúčastnily biologické exkurze na téma „Stromy kolem nás a lesní vegetační stupně ČR“. Skupiny žáků měly za úkol vypracovat pracovní listy k naučným tabulím, které se nacházejí na okraji Bělského lesa, s cílem seznámit se s jednotlivými lesními vegetačními stupni ČR a jejich typickými zástupci.

Krajské kolo SOČ – kategorie Ochrana a tvorba krajiny

Místo a datum: VŠB-TU, 11. 5. 2017

Jan Kubošek (4. L) – „Hnízdní možnosti rorýse obecného“

Umístění: 3. místo (okresní kolo – 1. místo)

Ocenění ŠUR – Škola udržitelného rozvoje 2017–2019

Dne 24. 2. 2017 byl naší škole udělen titul Klubu ekologické výchovy – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Certifikát za ekologické aktivity a velmi dobré výsledky v oblasti enviromentální výchovy nám předal předseda České komise pro UNESCO v Praze.

Konference mladých aneb Envofórum 2016

Dne 29.–30. září 2016 se konal v Opavě první ročník Konference mladých aneb Envofórum pro um i naši budoucnost, konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Na konferenci do opavského Kulturního domu Na Rybníčku byli pozváni žáci moravskoslezských středních a základních škol, kteří se zapojují do přírodovědných soutěží. Z naší školy se zúčastnilo pět žáků – Jan Pytlík, Jan Kubošek, Tereza Kretková, Jitka Horáková a Jana Pospíšilová.

Konference ENVITALENT 2017

Dne 30. 3. 2017 se ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic konal devátý ročník žákovské konference ENVITALENT, kterou každoročně pořádá Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Týmy 70 žáků a studentů z 33 základních a středních škol Moravskoslezského regionu prezentovaly na konferenci badatelské projekty s environmentální tematikou.

Naši školu reprezentovali Jan Kubošek a Jan Pytlík s projektem na ochranu rorýse obecného. Všichni „badatelé“ obdrželi v závěru konference dárkové předměty a poukazy na nákup knih v hodnotě 250 korun a zhlédli multifunkční vědeckou show Dr. Michaela Londesborougha, českého vědce britského původu.

Náš student zabodoval v soutěži EKOENERGIE 17

Dne 5. 4. 2017 se na Střední škole teleinformatiky v Ostravě uskutečnil 9. ročník soutěže EKOENERGIE 2017 – Smart region. Naši školu reprezentoval Jan Pytlík (3. L), který se svým tématem o problematice malých vodních elektráren a poproudové ochraně vodních živočichů obsadil 3. místo a odnesl si finanční odměnu v hodnotě 2 000 Kč.

Soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“

Dne 10. 11. 2016 se v prostorách koncertního sálu ostravské Janáčkovy konzervatoře konal již desátý ročník udělování titulu „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. Ve třech soutěžních kategoriích (MŠ, ZŠ a SŠ) se utkalo dohromady 50 škol. Naše škola se umístila mezi pěti nejúspěšnějšími a odnesla si poukaz na nákup experimentálního vybavení pro výuku přírodovědných předmětů i referenční list za mimořádné ekologické aktivity.

Okresní kolo SOČ – kategorie Ochrana a tvorba krajiny

Místo a datum: SPŠCHG Ostrava, 14. 4. 2016

Jan Pytlík (2. L) – „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“

Umístění: 3. místo

Žákovská ekologická soutěž EKOENERGIE

Místo a datum: SŠ teleinformatiky, Ostrava, 7. 4. 2016

Jan Kubošek (2. L) – „Projekt na ochranu rorýse obecného“

Umístění: 3. místo

Exkurze – PR Polanský les a PR Rezávka

Dne 28. 3. 2016 se žáci třídy 1. L zúčastnili biologické exkurze do PR Polanský les a PR Rezávka. Hlavním cílem exkurze bylo seznámení žáků s přírodními podmínkami a typickými zástupci lužního lesa a s důsledky negativního vlivu poklesu hladiny podzemní vody v lužním lese, způsobeného regulací řeky Odry.