EVVO projekty

Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu

logo_MSK_RGB

Název dotačního programu:
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016
Termín realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 7. 2016
Financování projektu: Celkové výdaje: 35 000 Kč, podíl kraje: 75 %

Projekt – Hledáme byty

Termín realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015
Financování projektu: SPŠ stavební
Ve školním roce 2014/2015 probíhá na naší škole realizace projektu „Hledáme byty“. Projekt řeší problém biodiverzity a ochranu vybraných druhů městských ptáků, která spočívá zejména ve výrobě a instalaci hnízdních budek žáky v areálu SPŠ stavební.