Různé

Další konverzace s rodilým mluvčím

Na další hodinu, která proběhne 27. 11. od 12.40 hod. v učebně č. 117b, se můžete hlásit v kabinetě č. 209. Přihlaste se prosím nejpozději do tohoto pátku.

Znáte dobře Ostravu?

Vyhlašujeme na druhé čtvrtletí tohoto školního roku dvě soutěže týkající se Ostravy a Ostravsko-Karvinska.

Soutěž č. 1: Poznávání starých míst a objektů v Ostravě: Zadání zde

Soutěž č. 2: Překlad některých slov, slovních spojení a případně vět v místním dialektu nazývaném „po našimu“: Zadání zde

Nabídka kurzů pro šk. rok 2017/18

  1. Přípravný kurz ke cambridgeské zkoušce PET (vhodný pro žáky 3.–4. ročníků, 36 vyučovacích hodin, 1 500 Kč, termín: St 14.30–16.00 hod., kontakt pro bližší informace: jarosova@stav-ova.cz).
  2. Kurz matematiky pro žáky 1. ročníků (opakování učiva ZŠ, 24 vyučovacích hodin, 1 000 Kč, termín: bude upřesněn, kontakt pro bližší informace: vyučující matematiky, garant: myska@stav-ova.cz).

Polabská Florencie

Na konci školního roku jsme se vydali do Drážďan. Druhé největší město Saska turisty ohromí řadou architektonických památek a příznivce „shoppování“ uvede do varu ve vyhlášených obchodech na Prager Strasse. Lycea zažila na letošní školní exkurzi jedno i druhé.

Další kolo přijímacího řízení

29. srpna 2017 proběhne další kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávejte do 28. 8. 2017 na podatelně (vrátnici) školy od 8.00 do 13.00 hodin.

OborPočet volných míst
Stavebnictví 36-47-M/016
Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/0114
Technické Lyceum 78-42-M/015

Bližší informace na http://stav-ova.cz/?page_id=156.

Duke of Edinburgh Award

Všechny zájemce o mezinárodní Cenu vévody z Edinburghu (DofE Award Czech Republic: http://www.dofe.cz/) zveme na informační schůzku v úterý 9. 5. 2017 od 8.50 hod. v aule. Program je určen mladým lidem, kteří se chtějí naučit novou dovednost, rozvíjet se ve svém oblíbeném sportu, pomáhat jako dobrovolníci a zúčastnit se dobrodružné expedice, a navíc za to získat mezinárodní certifikát.

Výsledky přijímacího řízení

Dosažené body za známky ze základní školy, body z testů, celkové bodové hodnocení a pořadí uchazečů najdete zde.

Číslo jednací (č. j.), pod kterým najdete své výsledky, je v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám vlevo nahoře.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zveřejněno na úřední desce školy a webových stránkách školy dne 2. května 2017.

Informace, jak postupovat dále, najdete zde.

Informace pro přijaté uchazeče jsou zde.

Soutěž o nejlepší návrh školního trika prodloužena!

Soutěž je prodloužena, návrhy můžete podávat do 3. května 2017.

Ředitel školy vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh školního trika, které bude propagovat naši školu a které bude s hrdostí nosit kterýkoliv žák či učitel. Soutěže se mohou zúčastnit studenti naší školy.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.

Jak jde školní čas…

Školní ples, maturity, poslední zvonění, to vše jsou události, které neodmyslitelně patří do života studentů na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě. V těchto dnech můžete v obchodním centru Avion Shopping park u prodejny obuvi Deichmann zhlédnout výstavu velkoformátových fotografií zachycujících právě tyto důležité momenty.