Projekty studentů v aplikaci ArchiCAD

S tímto projektem získal Matěj Gomola třetí místo v celostátním kole studentské „Soutěže o nejlepší projekt“ 2013-2014 (Porotherm). Více...

Cestujeme a zdokonalujeme se v jazycích

Letos to byla Anglie, Francie a vánoční Vídeň, na podzim se chystá božská Itálie. Více...

Dny otevřených dveří

SO 21. 11. 2015 9–13 hod.; ÚT 8. 12. 2015 9–11, 14–17 hod.; ČT 14. 1. 2016 14–17 hod.; ÚT 9. 2. 2016 14–16.30 hod. Více...

Studenti geodézie pracují s nejmodernější technikou

Nivelační přístroje, totální stanice, GPS systémy. Naměřit, zpracovat na počítači, vytisknout výkres. Prostě jde to úplně samo. Více...

Školní ples

Ples se uskuteční 5. 3. 2016 od 19:00 hodin v klubu ALFA. Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 2. 2016 v budově SPŠ stavební v Ostravě, Středoškolská 3. Vstupenky je možné rovněž objednat na adrese honova(zavinač)stav-ova.cz. Více...

 

Konverzační soutěž v NEJ

2016_nej

Jako již tradičně se počátkem února konala na naší škole konverzační soutěž v německém jazyce, jejíž vítěz postoupí do okresního kola, kde bude reprezentovat naši školu v konkurenci zástupců dalších středních škol. První místo obsadil Jan Kubošek ze 3. L.

Literární soutěž s regionálním Deníkem

2016_deník

Nad soutěží pro studenty středních škol s názvem „Perem studenta“, kterou pořádá regionální Deník, převzali záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Věra Palková a také náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Olympijské klání v českém jazyce

CJL

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 proběhlo školní kolo OČJ. Mluvnické a slohové úkoly řešilo 20 studentů, do kola okresního, jež se uskuteční pro II. kategorii v pátek 9. 2. 2016 v 9.00 hodin ve Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, postupují Aleš Dvorský, 3. L a Jan Pytlík, 2. L.

Za vysvědčení do divadla

2016_divadlo

Tentokrát se rozdělíme na dvě skupiny. Skupina prvních ročníků má možnost zhlédnout výjimečné představení „Hráči“ v divadelním klubu Aréna, zatímco druhé, třetí a čtvrté ročníky si ověří svou znalost angličtiny na představení „Peter Black“.

Konverzační soutěž z ANJ pro 1.–3. ročníky

20160201anj

Dne 26. 1. 2016 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Do finále se probojovalo 7 studentů, jejichž výkony byly v tomto ročníku soutěže velmi vyrovnané. Nakonec rozhodly výsledky písemné části a plynnost ústního projevu. Do okresního kola, které proběhne 2. 2. 2016 ve Středisku volného času v Ostravě, postupuje z 1. místa Anna Bednářová (2. S). 2. místo obsadil Ondřej Gryz (2. L) a 3. místo získal Jan Plánička (2. A).

 

Školní ples 2016

ples2016

Pozvánka na školní ples

Občanské sdružení RYS při SPŠ stavební zve všechny studenty a jejich rodiče, absolventy, učitele, veřejnost nebo pouze taneční nadšence na PLES SPŠ STAVEBNÍ v Ostravě.

Ples se uskuteční 5. 3. 2016 od 19.00 hodin v klubu ALFA. Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 2. 2016 v budově SPŠ stavební v Ostravě, Středoškolská 3. Vstupenky je možné rovněž objednat na adrese honova(zavinač)stav-ova.cz.

Hlavní cena tomboly – tablet Lenovo v ceně 5 000 Kč.

Partie s šachovým mistrem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve středu 16. prosince se na naší škole uskutečnila šachová simultánka s Mgr. V. Myškou (pozn. pro šachisty-laiky: simultánka neboli simultánní partie je exhibiční vystoupení šachového mistra nebo velmistra, který hraje současně na dvou a více šachovnicích proti vícero hráčům). Atmosféra tohoto šachového odpoledne byla vynikající a účastníci si odnesli zážitek ze hry se soutěžním šachistou a bývalým trenérem šachu.

Udělat něco navíc se vyplatí

2015_VUT_01

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 pořádala Stavební fakulta VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu 12. ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS. Tato konference je určena pro studenty středních škol, kteří chtějí v budoucnosti studovat technické obory a jejich studium je pro ně koníčkem.

Vernisáž fotografií

Foto 1. místo 18- Tereza Grodová

Ve středu 9. 12. 2015 proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž fotografií, na které byli vyhodnoceni nejlepší autoři snímků. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Pálková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková, tajemník Asociace středoškolských klubů ČR pan Martin Kalužík, dále vedoucí odboru kultury a školství městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Milan Stoch a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Fotografie budou vystaveny v DK Akord do 15. 1. 2016.

Projekt na ochranu rorýse obecného

logo_MSK_RGB

Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole realizace projektu „Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu“. Projekt je zaměřen na ochranu rorýse obecného, jehož populační početnost následkem zateplování budov rychle klesá i přes to, že je podle zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody již dlouhodobě zařazen mezi zvláště chráněné druhy fauny České republiky v kategorii ohrožených druhů.

Na realizaci tohoto projektu nám byla poskytnuta dotace Moravskoslezského kraje a za aktivity spojené s ochranou rorýse obecného nám byl zástupcem České ornitologické společnosti Evženem Tošenovským předán titul „Rorýsí škola“.